Oferta | Stalart - Producent domów w systemie SCS | Stalart

Przejdź do treści

MODEL KONSTRUKCJI

Nasz zespół na podstawie projektu opracowanego przez architekta (projekt indywidualny lub z katalogu) wykonuje zoptymalizowany model konstrukcji. Pracujemy w oparciu o metodologię BIM (BIM – Building Information Modeling), która pozwala na usprawnienieprocesu budowy. Używamy oprogramowania 3D w procesie projektowania, zarówno do przygotowania wstępnej wizualizacji jak i szczegółów montażowych.

 
PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI

Analizujemy model pod względem konstrukcyjnym, dostosowując parametry wytrzymałościowe do lokalizacji, w której będzie wznoszona konstrukcja.Projektujemy konstrukcję budynku  z myślą o zoptymalizowaniu pod względem czasu i łatwości montażu oraz kosztów budowy. Współpracujemy z biurem architektonicznym w celu dopasowania modelu z milimetrową precyzją.

 
PRODUKCJA

Posiadamy duże możliwości produkcyjne, które możemy łatwo dostosować do potrzeb projektu. W przypadku dużych projektów możemy uruchomić produkcję bezpośrednio na placu budowy. Posiadamy najnowocześniejszą technologię, której integralną i bardzo ważną częścią jest oprogramowanie zarówno projektowe jak i produkcyjne. Co roku jest ono rozwijane i ulepszane co ma bezpośredni wpływ na jakość naszych konstrukcji. Nasze usługi produkcyjne są cenione za jakość, precyzję i terminowość dostaw.

 
MONTAŻ

Zakończenie prac montażem konstrukcji na placu budowy przez nasze zespoły daje gwarancję sukcesu. Lekkość materiału pozwala na realizację budowy bez konieczności stosowania dużych dźwigów, odbywa się przy niewielkim zaangażowaniu zasobów ludzkich i środków pomocniczych. Szybkość montażu pozwala naszym klientom na skrócenie czasu realizacji swoich projektów. Nasza technologia pozwala na bardzo duże ograniczenie wytwarzania zarówno odpadów materiałowych jak i zbędnych opakowań. Dzięki temu utrzymanie porządku na budowie jest zdecydowanie łatwiejsze a co za tym idzie prace mogą przebiegać zdecydowanie sprawniej i szybciej.

 
WSPARCIE TECHNICZNE

Nasz zespół ma wieloletnie doświadczenie w branży lekkich konstrukcji stalowych. Służymy pomocą od początkowych faz projektu, pomagając w optymalizacji modelu budynku, opracowujemy projekt konstrukcji, pomagamy w opracowaniu detali architektonicznych oraz ustaleniuharmonogramu czasowego i sprzętowego.
 
 
WSPARCIE MONTAŻU WYKONYWANEGO PRZEZ KLIENTA

Oferujemy klientowi kompletny program szkoleniowy, w przypadku gdy chce on przeprowadzić montaż we własnym zakresie.
Możemy również wysłać opiekunów technicznych montażu do zarządzania personelem własnym klienta.

 
DORADZTWO I WSPARCIE

Utrzymanie komunikacji jest kluczowe dla osiągnięcia najlepszego rezultatu. Dbamy o dobrą komunikację z naszymi klientami na każdym etapie procesu projektowo-wykonawczego

 
WYKONANIE I ZATWIERDZENIE OBLICZEŃ KONSTRUKCYJNYCH

Jesteśmy odpowiedzialni za wykonanie i zatwierdzenie obliczeń konstrukcyjnych do projektu, dostarczamy je w formie dokumentacji wykonawczej. Tę część pracy powierzamy zewnętrznym biurom konstrukcyjnym. Uprawnieni konstruktorzy weryfikują nasz model pod względem spełnienia parametrów nośnych oraz wszystkich wymagań i przepisów konstrukcyjnych obowiązujących w kraju, w którym realizowana będzie budowa.
 
 
Wróć do spisu treści