Informacje prawne | Stalart - Producent domów w systemie SCS | Stalart

Przejdź do treści

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych, właściciel strony stalart.biz/stalart.com.pl zwanym od teraz STALART informuje o przetwarzaniu zebranych danych osobowych, abyś mógł skorzystać z prawnie uzasadnionych praw z tym związanych.
Użytkownik ponosi odpowiedzialność za prawdziwość użytych danych.SSTALART zastrzega sobie prawo do wykluczenia z zarejestrowanych usług każdego użytkownika, który podał nieprawdziwe dane, bez uszczerbku dla innych działań przewidzianych prawem.
Dane handlowe dostarczone przez użytkownika, który wyrazi na to wyraźną zgodę, mogą być przetwarzane i włączane do odpowiednich zautomatyzowanych plików, których właścicielem i za które odpowiedzialny będzie STALART.Będą one wykorzystywane wyłącznie w celu lepszego zarządzania, administrowania, zapewniania , rozszerzanie i ulepszanie usług oferowanych użytkownikom przez STALART, a także dostosowywanie działań handlowych, projektowanie wszelkich nowych elementów konfigurujących stronę www oraz wysyłanie informacji o aktualizacji usług. Aby przetwarzać podane przez użytkowników dane handlowe w celach innych niż wskazane powyżej, STALART musi uzyskać uprzednią jednoznaczną zgodę użytkowników.
Podobnie, użytkownik wyraża wyraźną zgodę, aby dane handlowe, które przekazał STALART, mogły być przekazywane tym podmiotom, które współpracują ze STALART.

Podstawa prawna:
Obowiązek zawierania na stronie internetowej informacji o przetwarzaniu danych osobowych wynika z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, tzw. „RODO".

ODPOWIEDZIALNY ZA PRZETWARZANIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH
Osoba odpowiedzialna: Dariusz Jodłowski
Nazwa handlowa: STALART
NIP: PL872-23-08-349
Adres rejestrowy: Paszczyna 84, 39-207 Brzeźnica
E-mail: biuro@stalart.biz
Działalność: Budownictwo
 
Na potrzeby przepisów wspomnianego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych dane osobowe, które przesyłasz nam za pośrednictwem formularzy internetowych, będą podlegać przetwarzaniu danych „użytkowników i subskrybentów sieci”.
W celu przetwarzania danych naszych użytkowników wdrażamy wszystkie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa określone w obowiązujących przepisach.
Użytkownik udziela firmie STALART wyraźnego upoważnienia do wysyłania informacji handlowych dotyczących modyfikacji i/lub aktualizacji usług, ofert i promocji, a także reklam nowych produktów lub usług.
Użytkownik STALART może w każdej chwili skorzystać z prawa dostępu, sprostowania, anulowania i, jeśli to możliwe, wycofania zgody na przekazanie swoich danych, pisząc do STALART, Stalart sp. z o.o., ul. Reymonta 1a/12, 37-400 Nisko lub wysyłając e-mail na adres: biuro@stalart.biz

1. JAKIE DANE OSOBOWE ZBIERAMY I W JAKI SPOSÓB JE WYKORZYSTUJEMY
Możesz korzystać z większości naszej Witryny bez konieczności podawania nam Danych Osobowych.
W pewnych przypadkach aby skorzystać z naszych usług lub informacji konieczne jednak będzie udostępnianie pewnych danych osobowych, abyśmy mogli odpowiedzieć na Twoje zapytanie lub prośbę lub wysłać Ci biuletyny lub inne rodzaje informacji handlowych, które mogą Cię zainteresować. Oprócz informacji, które musisz nam podać, informujemy, że zbieramy informacje związane ze zwykłym przeglądaniem naszego Serwisu.
Informacje, o które prosimy w Witrynie i które są oznaczone gwiazdką, są obowiązkowe. Jeśli nam ich nie podasz, nie będziemy mogli świadczyć Ci usługi ani dostarczać Ci produktu, którego potrzebujesz.  
Poniżej wyszczególniamy dane osobowe, które przetwarzamy, cele, dla których wykorzystujemy takie dane osobowe oraz okres ich przechowywania:
 
1) Obsługa klienta.
Przetwarzamy Twoje dane identyfikacyjne i kontaktowe, aby odpowiedzieć na Twoje pytania, jeśli takie przesłałeś za pośrednictwem Serwisu w związku z wycofaniem produktów lub innymi sprawami związanymi z naszymi produktami i usługami. Rejestrujemy Twoje prośby, pytania, nasze odpowiedzi i inne procedury zarządzania Twoją prośbą. Podstawą uzasadniającą to traktowanie będzie nasz prawnie uzasadniony interes polegający na przetwarzaniu Twoich danych w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie.
Będziemy przechowywać wszystkie informacje przez maksymalny okres pięciu lat od daty Twojego kontaktu z nami (zapytanie,reklamacja, skarga etc).
  
2) Utrzymanie i optymalizacja naszej Witryny.
Twoje Dane Osobowe będą również wykorzystywane do optymalizacji i analizy działania naszej Witryny w celu rozwiązywania problemów z wydajnością, poprawy dostępności i ochrony Witryny przed nieuprawnionym dostępem oraz oszustwami.
Wykorzystanie przez nas Twoich danych osobowych do tych celów jest konieczne w naszym własnym uzasadnionym interesie i będzie również przechowywane przez maksymalny okres pięciu lat.
  
3) Zarządzaj swoim udziałem w ankietach.
Twoje Dane Osobowe mogą być przetwarzane w celu komunikowania się z Tobą w celu przeprowadzania ankiet mających na celu poznanie Twojej satysfakcji i postrzegania produktów i usług STALART. W tym celu możemy kontaktować się z Tobą, aby zadać Ci pytania dotyczące Twoich doświadczeń i opinii w odniesieniu do wspomnianych produktów lub usług, chociaż będziesz mieć pełną swobodę udziału lub nie w proponowanych przez nas ankietach.  
Podstawą uzasadniającą takie działanie będzie uzasadniony interes STALART w ulepszaniu swoich produktów i Obsługi Klienta. Jeśli nie chcesz, abyśmy kontaktowali się z Tobą w celu przeprowadzenia tego typu ankiety, możesz w każdej chwili sprzeciwić się zgodnie z instrukcjami dotyczącymi korzystania z Twoich praw wskazanymi w niniejszej Polityce.
  
4) Wysyłania newsletterów oraz informacji handlowych i marketingowych.
Używamy adresu e-mail i pozostałych informacji kontaktowych, które nam podałeś, aby przesyłać Ci wszelkiego rodzaju informacje handlowe, w tym nasze biuletyny, w którym to przypadku zostaniesz automatycznie włączony do naszej bazy danych. Jeśli nie chcesz już otrzymywać od nas wiadomości e-mail, możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie, korzystając z funkcji anulowania subskrypcji w każdej wiadomości e-mail lub kontaktując się z nami.
W związku z tym, możemy badać i uwzględniać preferencje użytkowników naszej strony www. Będziemy mogli dzielić naszych użytkowników według tych wyborów, co możemy również łączyć z informacjami o przeglądaniu stron www, ich wyszukiwaniach online (kliknięcia i wyświetlenia), przeglądaniem naszej Witryny, oraz z zapytaniami dotyczącymi obsługi klienta, a także historią kontaktów. Informacje te pozwalają nam korzystać z różnych kanałów do zarządzania relacjami i ulepszania informacji, które wysyłamy pocztą elektroniczną lub wyświetlanych przez nas reklam online, co może obejmować dostosowywanie treści wspomnianych reklam w celu dostosowania ich do Twoich preferencji. Mierzymy również skuteczność naszych kampanii.
Wykorzystanie Twoich Danych Osobowych do tych celów odbywa się na podstawie Twojej wyraźnej zgody. Przestaniemy wykorzystywać Twoje dane do tych celów, gdy zdecydujesz się nie otrzymywać od nas komunikatów handlowych lub, w przypadkach, w których nie wchodziłeś w interakcję z wysyłanymi komunikatami, w ciągu pięciu lat, z wyjątkiem przypadków, w których jesteśmy wymagane przez prawo do przechowywania takich Danych Osobowych lub gdy są one przechowywane w jakimkolwiek innym uzasadnionym celu.
  
5) Umożliwić Ci udział w loteriach, konkursach lub innych promocjach.
Twoje osobiste dane identyfikacyjne i dane kontaktowe mogą być przetwarzane w celu zarządzania naszymi loteriami, konkursami lub innymi promocjami, w których zdecydujesz się uczestniczyć.
Niektóre z tych promocji mają dodatkowe zasady, które zawierają informacje o tym, w jaki sposób będziemy wykorzystywać i ujawniać Twoje dane osobowe. Używamy tych informacji odniesieniu do zasad takich loterii, konkursów lub promocji. W takich przypadkach Twoje dane zostaną usunięte, gdy nie będą już potrzebne do określonej działalności promocyjnej, z wyjątkiem sytuacji, gdy zostaną wykorzystane do innego dodatkowego celu, w którym to przypadku należy przestrzegać wskazanych powyżej okresów przechowywania.
  
2. JAK UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE
Być może będziemy musieli udostępnić dane osobowe „podmiotom trzecim”, aby pomóc nam w świadczeniu usług i produktów oraz w obsłudze naszej Witryny. Są to:
·         STALART, w celach administracyjnych, w celu przechowywania Danych Osobowych przetwarzanych za pośrednictwem Serwisu, za pośrednictwem współdzielonych systemów komputerowych.
·         usługodawcy, którzy będą działać jako podmioty przetwarzające dane, jeśli jest to konieczne do świadczenia nam usługi lub (pomocy) w świadczeniu usługi lub dostarczaniu produktu zamówionego przez Ciebie w Witrynie (w tym nasz zewnętrzny dostawca usług) oraz w celu zapewnienia usługi analizy danych.
·         podmiotom współpracującym z nami, w ramach podobnego zakresu działalności, w celu prowadzenia dla Ciebie ciekawszych, wspólnych działań promocyjnych i marketingowych.
Te „podmioty trzecie” mogą mieć siedzibę w Polsce, w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w dowolnym innym miejscu na świecie. Przechowując Dane Osobowe poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, robimy to tylko w przypadkach, gdy istnieją odpowiednie gwarancje zgodne z wymogami ochrony danych. Gwarantujemy odpowiedni poziom ochrony przekazywanych danych, zobowiązując usługodawców do podjęcia odpowiednich środków w celu ochrony poufności i bezpieczeństwa Danych Osobowych.
Może być również konieczne przekazanie Danych osobowych organom ścigania w celu wypełnienia wszelkich zobowiązań prawnych lub nakazu sądowego.
  
3. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH  
Podejmiemy odpowiednie środki techniczne, fizyczne i organizacyjne w celu ochrony Danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem Witryny przed niewłaściwym wykorzystaniem lub przypadkowym, niezgodnym z prawem lub nieautoryzowanym zniszczeniem, utratą, zmianą, ujawnieniem, nabyciem lub dostępem, zgodnie z obowiązującym prawem. oraz obowiązujące przepisy dotyczące prywatności i bezpieczeństwa.
Jednak żadna strona internetowa nie może być w 100% bezpieczna i dlatego nie ponosimy odpowiedzialności za nieautoryzowany lub niezamierzony dostęp, który jest poza naszą kontrolą.
Nasza Strona internetowa może zawierać linki do innych stron internetowych. Nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki dotyczące prywatności, treści lub bezpieczeństwa stosowane przez te inne strony internetowe, które nie będą podlegać niniejszej Polityce prywatności. Radzimy zawsze uważnie przeczytać politykę prywatności każdej witryny innej niż STALART.

4. ZACHOWAJ SWOJE DANE OSOBOWE
Będziemy przechowywać Twoje Dane Osobowe tak długo, jak wymagają tego przepisy prawa lub tak długo, jak jest to konieczne do spełnienia żądań złożonych przez Ciebie lub do innych celów wymienionych w niniejszej Polityce Prywatności. Niniejsza Polityka prywatności określa konkretny czas przechowywania danych dla każdego z różnych celów. Podejmiemy uzasadnione kroki w celu zniszczenia lub anonimizacji przechowywanych przez nas Danych Osobowych, jeśli nie będą one już potrzebne do celów określonych powyżej lub po upływie określonego dla nich okresu przechowywania.
  
5. PLIKI COOKIE
Wiele informacji, o których mowa w niniejszej Polityce prywatności, jest gromadzonych za pośrednictwem plików cookie i podobnych technik. Pliki cookie to małe pliki tekstowe zawierające niewielkie ilości informacji, które są pobierane i mogą być przechowywane na urządzeniu użytkownika, np. komputerze, telefonie komórkowym lub tablecie.
Czasami te pliki cookie i podobne techniki są niezbędne do zapamiętania ustawień Twojego konta, języka i kraju, a także pozwalają nam mierzyć i analizować Twoje zachowanie w naszej Witrynie oraz wyświetlać Ci spersonalizowane reklamy w naszej Witrynie lub na stronach internetowych osób trzecich.
W razie potrzeby zostaniesz poproszony o wyrażenie zgody na używanie przez nas plików cookie. Aby uzyskać więcej informacji o tym, jakich plików cookie używamy i jak ich używamy, zapoznaj się z naszą Polityką plików cookie.
 
6. MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
Możesz zdecydować się na udostępnianie informacji w naszej Witrynie za pośrednictwem mediów społecznościowych, takich jak Facebook. Oznacza to, że udostępniane informacje, w tym imię i nazwisko oraz preferencje, będą widoczne dla osób odwiedzających Twoje strony osobiste. Radzimy uważnie przeczytać polityki prywatności stron trzecich w sieciach społecznościowych, ponieważ mają one zastosowanie do traktowania danych osobowych przez takie strony trzecie.
  
7. PRYWATNOŚĆ OSÓB NIELETNICH
Witryna nie jest przeznaczona do użytku przez osoby poniżej 18 roku życia, dlatego osoby poniżej tego wieku nie są uprawnione do przeglądania i korzystania z tej Witryny. Nie zbieramy Danych Osobowych od osób poniżej 18 roku życia.
  
8. TWOJE PRAWA DOSTĘPU, SPROSTOWANIA, USUWANIA, OGRANICZENIA PRZETWARZANIA, SPRZECIWU ORAZ PRZENOSZALNOŚCI DANYCH
Możesz skontaktować się z nami, kiedy uznasz to za stosowne, aby skorzystać z przysługującego Ci prawa dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia i nie podlegać zautomatyzowanym działaniom. Masz również prawo do udostępniania swoich danych, to znaczy do otrzymania Danych Osobowych, które nam przekazałeś, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie, a jeśli o to poprosisz, w pewnych okolicznościach przekażemy Twoje Dane innemu podmiotowi odpowiedzialnemu za przetwarzanie Danych Osobowych, gdy jest to technicznie możliwe. Podobnie, w pewnych okolicznościach masz prawo do skorzystania z prawa do sprzeciwienia się przetwarzaniu Twoich danych osobowych w określonych przypadkach, chociaż możemy odrzucić to żądanie, jeśli mamy ważne uzasadnione powody zgodnie z przepisami o ochronie danych. Podobnie, jeśli wyraziłeś zgodę na wykorzystywanie przez nas Twoich Danych Osobowych, będziesz mieć prawo do odwołania tej zgody bez wpływu na legalność wykorzystywania przez nas takich Danych przed sprzeciwem.
Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, możesz skontaktować się z nami, pisząc na adres Stalart sp. z o.o. ul. Reymonta 1a/12, 37-400 Nisko lub pod następującym adresem e-mail: biuro@stalart.biz, załączając kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość.
Należy pamiętać, że wnioski, które nie spełniają wymogów określonych przez obowiązujące prawo, mogą wymagać ponownego przetworzenia lub ostatecznego odrzucenia, a czasami jesteśmy zobowiązani do odrzucenia takich wniosków zgodnie z przepisami o ochronie danych lub innymi obowiązującymi przepisami.  
Wreszcie, jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat swoich praw w zakresie ochrony danych lub musisz złożyć skargę, możesz skontaktować się z Urzędem Ochrony Danych Osobowych, z adresem ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w celu w celu ochrony Twoich praw.
  
9. AKTUALIZACJE
Będziemy przeglądać niniejszą Politykę prywatności i od czasu do czasu wprowadzać aktualizacje. Wszelkie zmiany w niniejszej Polityce Prywatności zostaną opublikowane w naszej Witrynie i, w rozsądnym zakresie, zostaną Ci przekazane.
  
10. KONTAKT
Jeśli masz inne pytania, chcesz sprzeciwić się wykorzystywaniu przez nas Twoich Danych Osobowych lub masz jakiekolwiek skargi dotyczące niniejszej Polityki Prywatności lub naszego postępowania z Twoimi Danymi Osobowymi, możesz wysłać do nas wiadomość e-mail na adres biuro@stalart.biz.

Wróć do spisu treści